سفارش تبلیغ
صبا

هشدار ناسا در مورد قطع برق در سال 2012 میلادی

ناسا در هشداری اعلام کرد که یک توفان خورشیدی که در سال 2012 به زمین می رسد موجب خواهد شد که برق تمام دنیا خاموش شود.

به گزارش مهر، در هشدار ناسا و آکادمی ملی علوم آمده است که میلیونها نفر در سال 2012 بدون برق و در نتیجه بدون غذا و دارو خواهند ماند و تمام یخچالها، تلفنهای همراه و ماهواره ها خاموش می شوند.

از ماه دسامبر فعالیت خورشید به آهستگی روبه افزایش می رود. نیروی مغناطیسی این ستاره هر 11 سال یکبار به نقطه ای می رسد که در آن پیک پدیده های فورانهای خورشیدی و پرتاب تاجهای خورشیدی بزرگ مشاهده می شود. این پدیده ها منجر به آزاد شدن میزان زیادی انرژی و تشعشعات می شود. این فورانها می تواند به زمین نیز برسد و منجر به ایجاد توفانهای ژئومغناطیسی زمین شود.

اتمسفر زمین می تواند از این برخوردها خود را مصون نگه دارد اما خسارات جدی را بر روی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی روی زمین وارد می کند.

ستاره شناسان این پدیده ها را از سال 1859 رصد کرده اند. در آن زمان یک توفان ژئومغناطیسی ویژه در خطوط تلگراف اروپا و آمریکا اختلال ایجاد کرد. در ماه می 1921 توفان دیگری بسیاری از خطوط برق و تلفن را در دو سر اقیانوس اطلس خارج از استفاده کرد.

در گزارش 132 صفحه ای ناسا و آکادمی ملی علوم آمده است: “انرژی برق کلید فناوری جامعه مدرن امروزی است و تمام زیرساختها و سرویسها به آن وابسته هستند. اگر توفان سال 1859 امروز اتفاق بیفتد به طور حتم خسارتهای اجتماعی و اقتصادی وسیعی برجای خواهد گذاشت.”

براساس گزارش نیوساینتیست، در سال 1989 شش میلیون نفر در کبک کانادا به مدت 9 ساعت به سبب یک توفان ژئومغناطیسی که 10 برابر ضعیف تر از توفان سال 1921 بود بدون برق ماندند. اگر حادثه ای مشابه آنچه که در سال 1921 رخ داد تکرار شود تعداد افراد بدون برق به 130 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و تکرار حادثه ای مشابه سال 1859 که بسیار قویتر از توفان 1921 بود دو هزار میلیارد دلار خسارت وارد خواهد کرد.
به گفته دانشمندان ناسا، پیک بعدی این توفانهای خورشیدی بین سالهای 2012 و 2013 خواهد بود که جامعه علمی هنوز بر سر شدت فعالیت خورشید در این دوره جدید به توافق نرسیده اند.


ضرورت برنامه ریزی شهری(1)

 

ضرورت برنامه ریزی شهری(1)

ازآنجائی که امر برنامه ریزی یک فرایند مستمر و مداوم در جهت رسیدن به نیازها وهدفهای متعالی زندگی انسان می باشد. این هدفها بیشتردرایجاد وانتظام فعالیتهای انسان و طبیعت دررابطه با همدیگرعمل می کنند بنابراین میتوان گفت برنامه ریزی سابقه طولانی در تاریخ پرفراز و نشیب انسان دارد. برنامه ریزی انسانهای  نخستین در جابجائی از غارها به  دشتهای  حاصلخیز و تغییر معیشت  خود از شکار به زراعت  و  کشاورزی  خود  دال بر برنامه ریزی  دارد.

برنامه ریزی های دوران  قدیم  به  صورت  ذاتی  و ساده ، ولی  در دوران  معاصر، خصوصا بعد از انقلاب  صنعتی و به  صدا در آمدن  چرخهای  آهنی  در شهرهای  انگلستان، برنامه ریزی  شکل  پیچیده و خاصی به خود  گرفت تا جائی که با توسعه پدیده ماشینیسم و تقاضا برای نیروی کارجهت چرخاندن این انقلاب تاریخی،موجی از نیروی کار واردصحنه صنعت شدند.

 این امواج انسانی در رابطه با صنعتی شدن شهرهای انگلستان موجب پیامدهای پیچیده تری شدند که آثار و تبعات آن دامنگیر بیشتر شهرهای جهان در گذشته و حال گردید که البته اثرات تکان دهنده ان در کشورهای جهان سوم قابل توجه می باشد.

مهاجرت نیروی انسانی فعال از روستاهای کوچک وکم درآمد به طرف شهرهای مختلف جهان به خصوص شهرهای جهان سوم، اثرات منفی بسیاری بر رشد و توسعه شهرهائی که قبل از آن دارای رشد طبیعی جمعیت بودن بر جای گذاشت.

این بحث ادامه دارد...